Obećajemo nadajući se, a činimo strahujući.
Francois de La Rochefoucauld