Osveta je uvijek posljedica slabosti duše koja ne može da podnese nepravdu.
Francois de La Rochefoucauld