Pametnima smatramo samo one koji misle jednako kao i mi.
Francois de La Rochefoucauld