Prava je ljubav kao pojava duhova: svako o njima govori, ali ih je malo ljudi vidjelo.
Francois de La Rochefoucauld