Cijelog života se liječimo od nesretnog djetinjstva.
Ivo Andrić