Jauk se čuje bez obzira da li tučeš ili tebe tuku.
Henrik Ibsen