Vjerujemo da je sreća plod slobode, a sloboda plod smjelosti. - Karl Popper