Ako želiš biti sretan, nauči ugađati. - Matthew Prior