Ne može se živjeti bez razuma, vlastitog ili posuđenog.
Baltasar Gracian Morales