Imao sam u životu samo jednog pravog i iskrenog prijatelja: knjigu.
Voltaire