Ako želiš prestati piti, promatraj pijanca dok si trijezan.
Kineske poslovice