Čovjek koji može pobijediti druge - jak je; čovjek koji pobijedi sebe - svemoćan je.
Kineske poslovice