Minimum eripit fortuna cum minimum dedit – Sreća najmanje uzima kad je najmanje dala
Latinske poslovice