Ateizam - citati

Ateizam

Ateizam doslovno "bezbožje", "bezbožnost" e stajalište da nema bogova. U širem smislu, označava nevjerovanje u boga i konzistentan je sa agnosticizmom. U užem smislu, ateizam je stav da nema božanstva; ova uporaba je postala standardnom.

 

Ateizam je opozicija teizmu, koji je u svom najopštijem obliku verovanje da postoji barem jedno božanstvo. Najčešće se vezuje za filozofske škole materijalizma, agnosticizma, empirizma ili racionalizma, ali nije nužno. Kroz istoriju se često primjenjuje i na one sa odrečnim stavom prema zvaničnoj religiji.

 

Termin ateizam je u početku imao negativno značenje kojim su označavane osobe koje su odbijale da veruju u ono u šta su tada verovali širi slojevi društva. Širenjem slobodoumlja, naučnog skepticizma i potonje kritike religije, značenje reči je primilo uže značenje. Prve osobe koje su se izjašnjavale kao ateisti pojavili su se u 18. veku.

Ateisti su skeptični prema tvrđenjima o natprirodnim pojavama, obrazlažući svoj stav nedostatkom empirijskih dokaza. Takođe, ateisti su ponudili brojne razloge za neverovanje u bilo koje božanstvo. Među njima su problem zla, argument protivrečnih otkrovenja i argument neverovanja. Drugi razlozi za ateizam spadaju u spektar od filozofskih do društvenih i istorijskih. Iako su neki ateisti prihvatili sekularne filozofije, Ne postoji jedna ideologija ili skup pravila o ponašanju koji svi ateisti poštuju.

Bertrand Russell

Religija se temelji, primarno i uglavnom na strahu. Djelimično je to strah od nepoznatog, a djelimično želja kao osjećati da imate neku vrstu starijeg brata koji će stajati iza vas u svim neprilikama i opasnostima. Strah je temelj cijeloj stvari – strah od misterioznog, strah od poraza, strah od smrti. Strah je roditelj okrutnosti, te stoga nije ni čudno da su okrutnost i religija uvijek išle ruku pod ruku.

Voltaire

Kad Bog ne bi postojao trebalo bi ga izmisliti.

Albert Einstein

Ne vjerujem u teološkog Boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo.

Ateizam je prije na jeziku nego u srcu.

Ateisti će se praviti lažno hrabri i odvažni usred njihovog mraka i zebnje, poput djece koja, kada se plaše ići u mrak zbog straha.

Za one koji su se rodili u ateizmu, to je vjera kao i svaka druga. Za pravog ateista sposoban je samo onaj koji je nekada bio vjernik.

Noću ateist napola vjeruje u Boga.

U vremenu bez vjere mase ljudi će se skupiti i plakati za nedostižnim.

Ukoliko vjera može pokrenuti brda, nevjera može pokrenuti njihovo postojanje. I vjera je nemoćna protiv takve slabosti.

Čitao sam u jednoj enciklopediji da riječ ateist potječe od grčkog athos. A ta riječ ne znači osobu koja ne vjeruje u Boga, nego usamljenika, osobu koju su bogovi napustili. Što znači da čovjek ovdje, kod nas, nikako ne može biti ateist.

Najveći pisci današnjice se prezivaju ateisti ili agnostici zato što se boje priznati da postoji misteriozna granica, sviđalo se to nama ili ne, i to ih čini inferiornim.

Alber Kami

Budući da je poredak u svijetu regulisan smrću, biće možda za Boga bolje da u njega ne vjerujemo i da se borimo svim silama protiv smrti, ne dižući pogleda prema nebu gdje on ćuti.

Albert Einstein

Ono što ste mogli čitati o mojim religioznim uvjerenjima je, naravno, laž. Laž koja se sistematski ponavlja! Ja ne vjerujem u ličnog Boga, i to nikada nisam poricao, već sam to svima jasno stavio do znanja. A ako ima išta u meni što se može nazvati religioznim, to je onda moje bezgranično divljenje nad strukturom svijeta, u onoj mjeri u kojoj nam to naša nauka može razotkriti.

Na Zemlji ne može biti puno slobode dok god se ljudi klanjaju tiraninu sa neba.

Podrobno čitanje i razumijevanje Biblije je najsigurniji put ka ateizmu.

Ako Bog postoji, ateizam je za njega manja uvreda od religije.

Previše poštujem ideju Boga da bih ga mogao smatrati odgovornim za ovaj apsurdan svijet.

Biblija i Crkva su oduvijek bile najveći kamen spoticanja na putu emancipacije žena.

Friedrich Nietzsche

Ne mogu da vjerujem u Boga koji želi da ga hvale sve vrijeme.

Vjerujem da je Hrist bio čovjek poput nas; smatrati ga Bogom meni izgleda kao najveće od svih svetogrđa.

Lav Tolstoj

Vjerujem da je Hrist bio čovjek poput nas; smatrati ga Bogom meni izgleda kao najveće od svih svetogrđa.

Charles Baudelaire

Bog je jedino biće koje, da bi vladalo, ne mora čak ni da postoji.