Blud - citati

Blud

Blud je izraz koji označava nemoralna seksualna razmišljanja ili radnje. Obično se koristi za opisivanje kriminalnih radnji u kojima je neka vrsta seksualne aktivnosti zabranjena. Često se koristi kao pridjev za pornografiju ali ne i za nepornografska prikazivanja seksa i seksualnih tema. Bludom se također ponekad opisuje seksualni odnos osoba koji nisu predhodno ušli u bračnu zajednicu.

 

Nesporna je činjenica na koju ukazuje i Allahova objava, a to je da je širenje nemorala, bluda i prostitucije jedan od presudnih uzroka stradanja i propasti ranijih naroda, civilizacija i kultura. Kur'anska kazivanja (qasas) o prethodnim Allahovim poslanicima i njihovim narodima nedvojbeno upućuju na ovaj zaključak. Ovom prilikom dovoljno je podsjetiti se na Lutov narod koji je totalno uništen zbog svoje moralne izopačenosti. Nema dileme da slična sudbina i kraj očekuje sve narode i društva koji krenu stopama uništenih naroda.

 

Mada i u predtranzicijskom periodu moral i čudoređe nisu bili na zavidnom nivou, ipak stoji konstatacija da se u državama, društvima i zajednicama u tzv. tranzicijskom periodu, u koje se ubraja i naša država i naši narodi, osjeća pojačan proces širenja raznih vrsta nemorala koji zahvata gotovo sve sfere i strukture društva. Posebno bih ovdje istakao problem vanbračnih seksualnih odnosa, silovanja i prostitucije. Potpuno sam siguran i uvjeren da siromaštvo i velika nezaposlenost nisu jedini, pa ni najvažniji uzrok ovakvog stanja. Primjetni su pokušaji i nastojanja vlasti (uz asistenciju međunarodnih činilaca) da se predstavi javnosti kao odlučan borac protiv organiziranog kriminala i prostitucije. Međutim, jasno je svima da se vlast sa svojim neadekvatnim krivičnopravnim propisima u oblasti borbe protiv prostitucije, silovanja i sličnih krivičnih djela zapravo može tretirati nekom vrstom saučesnika u širenju ove pogubne društvene pošasti. Zakonodavstvo (i društvo u cjelini) koje dozvoljava blud, tolerira pornografiju, zabranjuje, ali blago kažnjava silovanje i prostituciju, ne može biti uspješno u borbi protiv ovih društvenih zala i velikih grijeha. Neophodno je izvršiti reviziju zakonskih rješenja u ovoj oblasti i uskladiti ih s realnim stanjem na terenu, tj. suočiti se s porastom kriminaliteta putem pooštrenih sankcija, ali i kroz preispitivanje vrijednosti koje dominantno utječu na kreiranje društvenog ambijenta pogodnog za širenje nemorala i svih oblika kriminala. Cilj ovoga rada jeste ukazati na iskustvo islama i njegovu zakonsku regulativu s kojom se on odlučno obračunao sa spomenutim društvenim problemima i kriminalnim djelima.

Immanuel Kant

Ko svoju želju zna da zadovolji - pametan je. Ko zna da je obuzda - mudar je.

Kineske poslovice

Požuda je izvor najvećeg jada: požudni prijatelj, naš je potajni neprijatelj.

Vladika Nikolaj Velimirović

Od svih grehova blud je najizrazitiji i najpotpuniji satanizam… Blud je direktniji i najbliži put pomračenja uma. Blud je kao otrovni mikrob što celu dušu pretvara u trulež.

Dok robujemo požudi ona postaje naša navika.

Ja sam temperamentan, drugi su razvratni.

Svodnica mora biti pametna i to vrlo pametna, pa nisu obične priče kako na školama svodništva polože doktorate vile i vještice.

Uzroci bluda su, po riječima Boga; jesti i piti neuzdržano, dosta spavati, sjediti bez posla, zabavljati se, voditi isprazne razgovore i voljeti dotjerivanje. Ako netko odsiječe sve ovo, strast bluda biće nemoćna.

I što dalje od bluda jer to je razvrat, kako je to ružan put.

William Shakespeare

Zar nevjerstvo, to? Valjan to je trud, bludnika izdat, osujetit blud.