Čovjek - citati

Jovan Dučić

Čovjek se zaljubi gledajući ženu, a žena se najčešće zaljubi slušajući čovjeka.

Jovan Dučić

Svi ljudi imaju iste mane, ali nemaju iste vrline.

Dobar čovjek se zastidi čak i pred psom.

Razuman čovjek prilagođava se svijetu, nerazuman čovjek uporno pokušava da svijet prilagodi sebi i tako cjelokupan progres zavisi od nerazumnog čovjeka.

Indijske poslovice

Čovjekovu prirodu mogu izmijeniti samo dvije stvari; novac i žena.

Jovan Dučić

Veliki čovek sudi čoveka po njegovim vrlinama, mali sudi po manama.

Alber Kami

Veličina čovjeka je u njegovoj odluci da bude jači od svoje sudbine.

Neki su Darvina bukvalno shvatili pa od svakog majmuna očekuju da postane čovjek.

Čovjek ljut i pijan, i dijete govore isto.

Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, nego od čovjeka.

Praštajući, čovjek se uzdiže iznad onih koji ga vrijeđaju.

Nema za čovjeka nikakve veće kazne od nesreće.

Lucije Anej Seneka

Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela.

Rabindrant Tagore

Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čovjeka.

Jovan Dučić

Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.

Ljudi stare, ali ne sazrijevaju.

Čovjek je po prirodi politička životinja.

Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo.

Ljude u društvo tjera unutrašnja praznina i dosada. Ako osjete da su nam potrebni, ljudi postaju obijesni i arogantni.

Al čovjek snuje, a bog boguje.

Čovjek je rođen za zadovoljstvo: on ga osjeća i za nj mu nisu potrebni drugi dokazi.

Čovjek uvijek radi protiv sebe. To je u njegovoj prirodi.

Ko može reći da je mrtav onaj čovjek čije nas riječi još ućutkuju i čija osjećanja ostavljaju traga u nama?

Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti.

Čovjek može voljeti samo ono biće za koje je uvjeren da će biti prisutno kada mu zatreba.