Čovjek - citati

Beskorisno je čovjeku sa predrasudama dokazivati neopravdanost njegovih predrasuda.

Čovjek nije nikad tako lijep kao kad moli za oproštenje ili kad sam oprašta.

Nikad čovjek prema čovjeku nije pravedan: ni kad voli ni kad mrzi.

Ako prihvatiš izgladnjela psa i nahraniš ga, on te neće ujesti. To je razlika između psa i čovjeka.

Bog je čovjeku podario uspravan položaj kako bi mogao promatrati nebo i podizati pogled prema zvijezdama.

Čovjek što više zna, to više pati.

Čovjek može podnijeti i najteže bolove, ali vrhunac njegove tragike skriven je u času, kad gubi masku, a ne može da je zamijeni drugom, i prisiljen je da živi go.

Alber Kami

Svaki revolucionar zavši ili kao ugnjetavač ili kao izdajnik.

Alber Kami

Čovjek je jedino stvorenje koje odbija da bude ono što jeste.

Jovan Dučić

Retko je čovekov cilj zao, a često su zla sredstva kojima ostvaruje cilj.

Jovan Dučić

Zavist je urođena u svakom čoveku, makar to neki krili a neki u sebi suzbijali.

Aristotel

Čovjek je po prirodi politička životinja.

Aristotel

Svaki čovjek po prirodi teži znanju.

Alber Kami

Čovjek je uvijek slobodan na nečiji tuđi račun.

Alber Kami

Čovjek je više čovjek po stvarima koje prešućuje, nego po onima koje kaže.

Alber Kami

U svijetu bez iluzija čovjek je stranac.

Blaise Pascal

Čovjek je samo trska, najslabija u prirodi, ali to je trska koja misli.

Blaise Pascal

Čovjek koji voli jedino samoga sebe ništa ne mrzi toliko koliko da bude sam.

Blaise Pascal

Pametan čovjek nikad neće reći da sve zna.

Blaise Pascal

Ljudi ne dolaze do svojih uvjerenja na osnovu dokaza, nego uvijek na osnovu onoga što im se čini privlačnim.

Plutarh

Čovjek, vidjevši da neko sakuplja milostinju za bogove reče: Neću da čujem za bogove koji prose!

Čovjek je ovladao prirodom prije no što je naučio vladati samim sobom.

Čovjeku nikad nije po volji, ma gdje bio.

Čovječe, zaviri prvo u sebe sama. U potrazi za kamenom mudraca ne moraš prvo putovati u strane zemlje.

Stoga je jasno da je čovjek biće sposobno da živi u društvu više nego svaka pčela i svaka životinja koja živi u stadu. Jer, kako rekoh, priroda ništa ne čini uzalud, a od živih bića jedino čovjek ima razum.