Čovjek - citati

Nijednom čovjeku ne godi ćutanje. Meni najviše prija kada govore, ali kratko.

Ali da bi se sve to pribavilo, jedva bi bile dovoljne snage pojedinačnog čovjeka, kad ljudi ne bi ukazivali jedan drugome uzajamnu pomoć.

Čovjek nije tvorevina okolnosti; okolnosti su tvorevina čovjeka.

Nakon dugog razmišljanja došao sam do uvjerenja da će čovjek koji ima dubok cilj taj cilj i ostvariti, te da se ništa ne može suprotstaviti volji koja je spremna za njegovo ostvarenje položiti čak i život.

Ako se svi konopci pokidaju, čovjek više neće moći ni da se objesi.

Ja sam odgojen da služim drugome, ali sam od prvog časa znao da je đavo moj prirodni gospodar, kapetan i prijatelj. Vidio sam da on ima pravo i da svijet samo od straha puže pred onim, koji ga je osvojio... Obećao sam mu svoju dušu i zakleo sam se, da ću biti na njegovoj strani na ovom i na drugom svijetu. Ovo obećanje i ova zakletva učinili su od mene čovjeka.

Čovjek je po prirodi lakovjeran i sumnjičav, bojažljiv i neustrašiv.

Da čovjek i po svojoj prirodi nije ono što je po svojoj historiji, a mora biti da jeste, jer da nije, takvu ne bi imao, zaslužio bi drukčiju. Nema nade da je izmjeni, sve i da hoće. Morao bi najprije i temeljno sebe da promjeni.

Neizvjesnost. To je čovjek. Neizvjesnost. Neuporediva sila brige. Opojnost zebnje. Ono što vi sada osjećate.

Šta je čovjek? - Biološka organizacija zasnovana na naročitom odnosu materije, njene energije i duše.

Gdje su među ljudima granice? Nema u čovjeku ni Vlaha ni Turčina. Postoji samo golema ljudska bijeda i nevolja. Jednako i vlaška i turska.

Iskustvo oduvijek pokazuje da svaki čovjek koji ima vlast u rukama ima predispozicije da je zloupotrijebi. On će ići tako daleko, dok ne naiđe na ograničenja.

Činilo se da čovjek ima samo dva izbora - živjeti u užasu ili biti propalica.

Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima.

Najbolje je za čovjeka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji.

Čovjek se treba više brinuti za dušu nego za tijelo.

Moderni čovjek živi u obmani da zna što želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi.

Čovjek mora biti zaljubljen u jednu ženu da bi stvorio osnovu za prijateljstvo.

Ali čovjek nije stvoren za poraze. Čovjek može biti uništen, ali ne i pobijeđen.

Čovjeku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči šutjeti.

Bez seksa, alkohola i tableta za spavanje moderni čovjek ostaje sam sa sobom.

Čovjek, da bi bio sretan, treba biti prosječan. Ljudi koji sebi postavljaju visoke ciljeve, koji mnogo rade, koji nisu osrednji, oni znaju da iza svakog uspjeha stoji hiljadu muka i neuspjeha. Osrednjost je najkomfornija zbog civilizacije koja je nametnula da svi trebamo biti njeni robovi.

Čovjek osredjih sposobnosti uvijek će ostati neznatan, čak i kad se izražava načinom velikih ljudi.

Svaki je čovjek pred svima i za sve kriv.

Bez pouzdanog saznanja zbog čega živi, čovjek neće pristati da živi i prije će uništiti sebe nego što će ostati na zemlji, pa makar oko njega bili sve sami kruhovi.