Ljubav - citati

Vekovima slavljena kao jedna od najmoćnijih emotivnih stanja, romantična ljubav je bila inspiracija za neke od najuzvišenijih dostignuća čovečanstva. Karakteristično usmeren ka jednoj osobi, to je kompleks koji uključuje osećanje erotike, kognitivne, emocionalne i bihevioralne elemente, koje je teško ako ne i nemoguće razmrsiti. Otuda svako istraživanje "romantične ljubavi" je istraživanje osećanja sa više komponenti, od kojih neke, kao što je erotska, takođe može da deluje nezavisno od ostalih; obrnuto nije moguće, tako da sve gore navedene komponente predstavljaju osnovne njene sastojke.

 

Ljubav je dakle kompleks više emocija vezanih uz osećaj snažne privrženosti i vezanosti. Reč ljubav može se odnositi na različite osećaje, stanja i stavove, u rasponu od generičkih zadovoljstva ("ja volim hranu") do intenzivnih međuljudskih atrakcija ("volim svoju ženu"). Ova raznolikost namene i značenja, u kombinaciji sa složenošću osećaja koji su uključeni, čini da biva neobično teško definisana dosledno, čak i u poređenju s drugim emocionalnim stanjima. Ljubav je najuzvišeniji ljudski osjećaj i određenu osobu čini boljim čovjekom i budi u njoj ono najlepše. Ona je nadmoćno stanje duha u kome niko ne može da ti naudi, pozicija u kome ništa ne tražiš, ne očekuješ, jer sve već imaš i nosiš u sebi.

 

Iako se mnogi slažu da se radi o nekoj vrsti intenzivnije forme dopadanja, naučnici insistiraju na kvalitativnoj razlici između nje i dopadanja. Sa jedne strane dopadanje predstavlja kombinaciju privlačnosti i poštovanja, dok romantična ljubav uključuje drugačije fiziološke manifestacije, osećaj ispunjenosti u prisustvu onog drugog, želju da se radi za dobrobit i zadovoljstvo partnera, osećaj poverenja udružen sa potpunom otvorenošću.

 

Kao apstraktni pojam, ljubav se obično odnosi na duboki, neizrecivi osećaj nežne brige za drugu osobu. Čak i to ograničeno poimanje, ako je to uopšte moguće, obuhvata mnoštvo različitih osećaja, od strastvene želje i intime romantične ljubavi, neseksualne emocionalne porodične bliskosti i platonske, do duboke pobožnosti ili verskih ljubavi.

 

Kada se razmatra na apstraktnom nivou, obično se odnosi na međuljudsku ljubav, iskustveno osećanje jedne osobe za drugu. Često biva uključena u brigu za ili identifikaciju sa osobom ili stvari, uključujući i sebe (npr. narcizam). Pored kros-kulturalne razlike u shvatanju, ideja o ljubavi se promenila u velikoj meri tokom vremena. Neki istoričari datiraju moderna shvatanja romantične ljubavi u Evropi tokom ili posle srednjeg veka, iako u prilog prethodnog postojanja romantičnih osećanja svedoči drevna ljubavna poezija.

Mahatma Gandhi

Ljubav nikad ništa ne zahtijeva, već samo daje. Ljubav samo pati, nikada se ne kaje i nikada se ne sveti.

Immanuel Kant

Bolje je voljeti i izgubiti, nego nikad ne voljeti.

Ljubav, vjernost, vjera i pravda otišli su na spavanje; kad se probude na svijetu će sve biti bolje.

Ljubav je vatra, da. Ali nikad ne znate hoće li vam zagrijati srce ili zapaliti kuću.

Jezik ljubavi nalazi se u očima.

Paulo Coelho

Najvažnije susrete duše dogovaraju mnogo pre nego što su se tela videla.

George Bernard Shaw

Nema iskrenije ljubavi, nego što je ljubav prema jelu.

Immanuel Kant

Bez poštovanja nema istinske ljubavi.

Victor Hugo

Susreo sam na ulici vrlo siromašna, zaljubljena mladića. Šešir mu star, kaput otrcan, ogrtač progledao na laktovima, cipele mu vodu propuštale - ali duša mu beše posuta zvezdama.

Jovan Dučić

Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu da se očajnu omrznu: a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga.

Jovan Dučić

Ljubav je čak i herojstvo, jer traži žrtve.

George Bernard Shaw

Sva ljubav na svijetu čezne da progovori, samo se ne usuđuje, jer je strašljiva! To je tragedija svijeta.

Immanuel Kant

Ljubav je stvar osjećaja a ne volje, te ne mogu ljubiti zato što hoću, a još manje zato što moram; stoga je obavezna ljubav glupost.

Immanuel Kant

Muškarac je ljubomoran ako ljubi; a žena ako i ne ljubi.

Alber Kami

Nesreća je ne biti voljen, ali je još veća nesreća - ne voljeti.

Arturo Graf

Ljubav je nalik na vodu. Ako je nešto ne uzburka, ona truli kao bara.

Baruch de Spinoza

Žene mogu pružiti onoliko prijateljstva koliko pozajme od ljubavi.

Michelangelo Buonarroti

Kad pripadam tebi, tad konačno potpuno pripadam i samome sebi.

Samo onda istinski volimo kad više nemamo potrebe da to kažemo.

Charles Dickens

Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.

U ljubavi i ratu sve je dopušteno.

William Shakespeare

Moja je dobrota bezgranična poput mora. Moja je ljubav jednako duboka. Što više dajem tebi, to više imam sam, jer oboje smo beskonačni.

Jovan Dučić

Kao glad, ni ljubav nema očiju, ali ljubomora nema pameti.

Jovan Dučić

Postoji ludilo ljubavi, ali ne i mudrost ljubavi.

Jovan Dučić

Samo se u ljubavi i u snrti ljudi mogu da izjednače, i da poslednji stigne prvog.