Ljubav - citati

Vekovima slavljena kao jedna od najmoćnijih emotivnih stanja, romantična ljubav je bila inspiracija za neke od najuzvišenijih dostignuća čovečanstva. Karakteristično usmeren ka jednoj osobi, to je kompleks koji uključuje osećanje erotike, kognitivne, emocionalne i bihevioralne elemente, koje je teško ako ne i nemoguće razmrsiti. Otuda svako istraživanje "romantične ljubavi" je istraživanje osećanja sa više komponenti, od kojih neke, kao što je erotska, takođe može da deluje nezavisno od ostalih; obrnuto nije moguće, tako da sve gore navedene komponente predstavljaju osnovne njene sastojke.

 

Ljubav je dakle kompleks više emocija vezanih uz osećaj snažne privrženosti i vezanosti. Reč ljubav može se odnositi na različite osećaje, stanja i stavove, u rasponu od generičkih zadovoljstva ("ja volim hranu") do intenzivnih međuljudskih atrakcija ("volim svoju ženu"). Ova raznolikost namene i značenja, u kombinaciji sa složenošću osećaja koji su uključeni, čini da biva neobično teško definisana dosledno, čak i u poređenju s drugim emocionalnim stanjima. Ljubav je najuzvišeniji ljudski osjećaj i određenu osobu čini boljim čovjekom i budi u njoj ono najlepše. Ona je nadmoćno stanje duha u kome niko ne može da ti naudi, pozicija u kome ništa ne tražiš, ne očekuješ, jer sve već imaš i nosiš u sebi.

 

Iako se mnogi slažu da se radi o nekoj vrsti intenzivnije forme dopadanja, naučnici insistiraju na kvalitativnoj razlici između nje i dopadanja. Sa jedne strane dopadanje predstavlja kombinaciju privlačnosti i poštovanja, dok romantična ljubav uključuje drugačije fiziološke manifestacije, osećaj ispunjenosti u prisustvu onog drugog, želju da se radi za dobrobit i zadovoljstvo partnera, osećaj poverenja udružen sa potpunom otvorenošću.

 

Kao apstraktni pojam, ljubav se obično odnosi na duboki, neizrecivi osećaj nežne brige za drugu osobu. Čak i to ograničeno poimanje, ako je to uopšte moguće, obuhvata mnoštvo različitih osećaja, od strastvene želje i intime romantične ljubavi, neseksualne emocionalne porodične bliskosti i platonske, do duboke pobožnosti ili verskih ljubavi.

 

Kada se razmatra na apstraktnom nivou, obično se odnosi na međuljudsku ljubav, iskustveno osećanje jedne osobe za drugu. Često biva uključena u brigu za ili identifikaciju sa osobom ili stvari, uključujući i sebe (npr. narcizam). Pored kros-kulturalne razlike u shvatanju, ideja o ljubavi se promenila u velikoj meri tokom vremena. Neki istoričari datiraju moderna shvatanja romantične ljubavi u Evropi tokom ili posle srednjeg veka, iako u prilog prethodnog postojanja romantičnih osećanja svedoči drevna ljubavna poezija.

Mahatma Gandhi

Ljubav je najjača snaga koju sebi svijet može predstaviti, a istovremeno i najskromnija.

Mahatma Gandhi

Ma koliko bila okorjela nečija ćud, rastopit će se na vatri ljubavi. Ako se pak ne promjeni, to znači da vatra nije bila dovoljna jaka.

Mahatma Gandhi

Gdje postoji ljubav, tu postoji i život.

Leonardo da Vinci

Brak nalikuje na stavljanje ruke u vreću punu zmija sa nadom da ćemo izvući samo jegulju.

Erich Fromm

Kod ljubavi se dešava paradoks da dvoje postaju jedno, ali još uvijek ostaju dvoje.

Aristotel

Ljubav se sastoji od jedne duše koja nastanjuje dva tijela.

Kineske poslovice

Ponekad srce vidi ono što je nevidljivo očima.

Aristotel

Ljubiti znači željeti bližnjemu sve ono što vjerujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja.

Erich Fromm

Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.

Erich Fromm

Je li ljubav umjetnost? Tada zahtijeva znanje i napor!

Erich Fromm

Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.

Erich Fromm

Ljubav je jedini zadovoljavajući odgovor na problem ljudske egzistencije.

Erich Fromm

Ljubav je umijeće; dobro naučiti ovo umijeće najvažnija je stvar na svijetu.

Erich Fromm

Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orijentacija bića prema svijetu kao cjelini, ne prema jednom objektu ljubavi.

Erich Fromm

Ljubav nije rezultat seksualnog zadovoljenja, već je seksualno zadovoljenje rezultat ljubavi.

Erich Fromm

Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi.

Erich Fromm

Ljubav, tj. ostajanje u ljubavi, a ne zaljubljenost, je svjestan i odlučan čin volje, umijeće, koje moramo savladati kao svako drugo umijeće, kao umijeće drvodjelstva ili umijeće muzike. I zahtjeva brigu, odgovornost, respekt i znanje.

Erich Fromm

Nezrela ljubav kaže: Volim te jer te trebam. Zrela ljubav kaže: Trebam te jer te volim.

Erich Fromm

Za većinu ljudi danas, pojam ljubavi podrazumijeva da vas neko voli, a ne da ste vi sposobni da volite.

Arthur Schopenhauer

Ljubomora se uvijek rađa sa ljubavlju, ali ne umire uvijek sa njom.

Arturo Graf

Jadna je ona ljubav kojoj mašta prestaje biti prijateljica.

Arturo Graf

Žene vole koliko mogu, muškarci koliko žele.

Baruch de Spinoza

Kad ljubav hoće govoriti, razum mora šutjeti.

Benjamin Disraeli

Čar prve ljubavi je u našem neznanju da ona može svakog trenutka prestati.

Benjamin Disraeli

Svi se rađamo za ljubav. Ona je načelo egzistencije i njezina jedina svrha.