Pravda - citati

Pravda

Pravda predstavlja vrednosno načelo raspodele koje određuje koliko dobara i koliko tereta (odn. prava i obaveza)treba dati subjektima društvenih odnosa. Obzirom na to da raspodelu, preko zakona vrši država, evidentno je da između pravde i prava postoji neraskidiva veza.

 

Pravda je takođe i koncept pravičnog i moralnog postupanja prema svim osobama (vidi fizičko lice i pravno lice, posebno u zakonu. Na pravdu se često gleda kao na stalni napor da se čini ono što je "ispravno". U najvećem broju slučajeva ispravnim se smatra ono što misli i oseća rirodno, mistično.

 

Međutim neki pisci (npr. Kelzen) pravdi ne pridaje neki veći značaj (iako priznaje da je ona neophodni pokretač ljudskog delovanja), zato što u modernom društvu postoje samo interesi različitih društvenih grupa i njihov sukob. Taj se sukob može, od strane poretka, rešiti na dva načina - ili će se zadovoljiti interesi jedne grupe, nauštrb druge; ili će se naći kompromis gde nijedna od strana neće dobiti, ali ni mnogo izgubiti. Koje je od ova dva rešenja "pravedno" u datom trenutku, nemoguće je oderditi, jer pravda nije racionalna kategorija, odn. ne postoji način da se ona precizno utvrdi ili izmeri.

 

Još je Aristotel dao podelu pravde. Po njemu, postoje dve vrste pravde - komutativna (ili korektivna) i distributivna. Korektivna počiva na principu aritmetičke jednakosti - za izvršenu radnju, sledi odgovarajuće protivčinjenje; dok se distributivna oslanja na geometrijsku jednakost - postoji jedan viši subjekt (npr. država) koji potčinjenim subjektima, prema unapred utvrđenim kriterijumima, raspodeljuje prava i obaveze.

 

Usliši, Gospode, pravdu, čuj glas moj, primi u uši molitvu moju ne iz usta lažljivih. / Od lica Tvog neka izađe sud moj, oči Tvoje neka pogledaju na pravicu. / Ispitaj srce moje, obiđi noću; u ognju me okušaj, i nećeš naći nepravde moje [...] A ja ću u pravdi gledati lice Tvoje; kad se probudim, biću sit od prilike Tvoje. (Psalam 17)

Lako je biti dobar, teško je biti pravedan.

Voltaire

Ne odobravam to što kažeš, ali ću braniti do smrti tvoje pravo da to kažeš.

Ako nestane pravde, što li su onda kraljevstva nego velika razbojništva.

Vrijeme izriče pravdu i postavlja stvari na svoje mjesto.

Ljubio sam pravdu i mrzio nejednakost, zato ću umrijeti u progonstvu.

Mač pravde nema korica.

Ne može biti pravedan tko nije čovječan.

Pokušajmo kao potomci biti pravedni, pa makar kao suvremenici i ne mogli biti takvi.

Ako ima pravde, neka odmah sine.

Pravdu tjeraj, samo je tjeranjem nemoj ubiti.

Pravednost je kao lijekovi: gorka i korisna.

Sudimo lagano i sudit ćemo pravilno.

Tek kad se izgubi čovjekoljublje javlja se pravda.

Čovjek može postići pravdu za druge, ali za sebe nikada.

Pravda je često puta teža ljudima od nepravde.

Kada je pravda, da ostane pravda; kada je nepravda da se napravi Pravda.

Pravedan je čovjek najmanje podložan društvenom nemiru, a nepravedan je njime ispunjen u najvećoj mjeri.

Ljubav prema pravdi kod većine je ljudi samo strah da ne bi pretrpjeli nepravdu.

Sretnim nazivam onoga koji, da bi uživao, ne mora činiti nepravdu, a da postupa pravedno, ne mora se odricati.

Ako još ima pravde, tada se nemam čega bojati. Ako je nema, znači da se boje oni koje hoće moju glavu. Ja, dakle, nemam zbog čega bježati.

Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike.

Osveta je ipak najsigurniji način da se postigne pravda.

Ukoliko bilo ko dopušta sebi slodobu da krši zakone opće pravde koji su uspostavljeni zbog očuvanja ovih stvari, njegovu drskost treba zaustaviti strahom od kazne, a ona se sastoji u oduzimanju ili smanjenju građanskog interesa ili dobara koja bi on inače mogao i trebao da uživa.

Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravdom.

Tko je samo pravedan, taj je i okrutan. Ko bi živio na zemlji ako bismo svima sudili pravedno.