Pravda - citati

Pravda

Pravda predstavlja vrednosno načelo raspodele koje određuje koliko dobara i koliko tereta (odn. prava i obaveza)treba dati subjektima društvenih odnosa. Obzirom na to da raspodelu, preko zakona vrši država, evidentno je da između pravde i prava postoji neraskidiva veza.

 

Pravda je takođe i koncept pravičnog i moralnog postupanja prema svim osobama (vidi fizičko lice i pravno lice, posebno u zakonu. Na pravdu se često gleda kao na stalni napor da se čini ono što je "ispravno". U najvećem broju slučajeva ispravnim se smatra ono što misli i oseća rirodno, mistično.

 

Međutim neki pisci (npr. Kelzen) pravdi ne pridaje neki veći značaj (iako priznaje da je ona neophodni pokretač ljudskog delovanja), zato što u modernom društvu postoje samo interesi različitih društvenih grupa i njihov sukob. Taj se sukob može, od strane poretka, rešiti na dva načina - ili će se zadovoljiti interesi jedne grupe, nauštrb druge; ili će se naći kompromis gde nijedna od strana neće dobiti, ali ni mnogo izgubiti. Koje je od ova dva rešenja "pravedno" u datom trenutku, nemoguće je oderditi, jer pravda nije racionalna kategorija, odn. ne postoji način da se ona precizno utvrdi ili izmeri.

 

Još je Aristotel dao podelu pravde. Po njemu, postoje dve vrste pravde - komutativna (ili korektivna) i distributivna. Korektivna počiva na principu aritmetičke jednakosti - za izvršenu radnju, sledi odgovarajuće protivčinjenje; dok se distributivna oslanja na geometrijsku jednakost - postoji jedan viši subjekt (npr. država) koji potčinjenim subjektima, prema unapred utvrđenim kriterijumima, raspodeljuje prava i obaveze.

 

Usliši, Gospode, pravdu, čuj glas moj, primi u uši molitvu moju ne iz usta lažljivih. / Od lica Tvog neka izađe sud moj, oči Tvoje neka pogledaju na pravicu. / Ispitaj srce moje, obiđi noću; u ognju me okušaj, i nećeš naći nepravde moje [...] A ja ću u pravdi gledati lice Tvoje; kad se probudim, biću sit od prilike Tvoje. (Psalam 17)

Sve što se događa, događa se pravedno.

Nepravda bilo gdje je prijetnja pravdi svugdje.

Stvarni mir ne ogleda se u prestanku tenzija već u prisustvu pravde.

Svugdje čujem uzvike: Smrt, smrt, smrti i osuditi, osuditi, osuditi. Ja bih htio da čujem: Pravda, pravda, pravda!

Možete li očekivati pravednost prema sebi, kada niste pravedni prema drugima.

Prava pravda je savjest.

Novac ruši i gradi, čini sve što hoće. I pravog i pravdu s razlogom ubija.

Ljubav, vernost, vera i pravda otišli su na spavanje; kad se probude na svetu će sve biti bolje.

Znanje i pravda govore, dok neznanje i nepravda urliču.

Dok pravda tamnuje, krivda caruje.

Pravda ponekad spava, ali nikad ne umire.

Pravdi je nasilje najgori protivnik.

Pravda bez moći je bezmoćna; moć bez pravde je tiranska.

Kroz historiju nepokretni su bili oni koji su mogli djelovati; ravnodušni oni koji su trebali više znati; nijem glas pravde kad je bio najvažniji; sve to omogućilo je zlu da pobjedi.