Sloboda - citati

Sloboda

Sloboda se odnosi, u općenitom smislu, na tvrdnju biti "slobodan" (neograničen, nezarobljen). Francuzi su ustanovili da je stanje slobode prirođeno čovjeku radi činjenice da posjeduje dušu i svijest, s dodatkom da svaki odnos s društvom podrazumijeva donekle gubitak slobode. No, ideal slobode pokretač je ljudske aktivnosti, dok društveno ograničavanje slobode pojedinca mora i može biti jedino dopušteno na sprječavanju gubitka sloboda drugih jedinki. Time se ostvaruje društvena ravnopravnost, socijalna država, ali postoji opasnost od gubljenja kriterija i individualizma, poput poznate uravnilovke u komunističkim državama.

 

Sloboda je često bila uzrok revolucijama. Biblija govori o tome da je Mojsije izbavio narod iz ropstva i odveo ga u Slobodu. U čuvenom govoru Martina Luthera Kinga "I Have A Dream", citirao je staru duhovnu pjesmu pjevanu od crnih američkih robova: "Napokon slobodni! Napokon slobodni! Hvala Bogu Svevišnjem napokon smo slobodni"! Sumerska klinasta riječ ama-gi, je najstariji pisani simbol koji predstavlja ideju slobode.

 

Vrlo često ostvarivanje slobode na nasilan način paradoksalno je s njezinom biti. Nasilje i fizički sukobi često prerastaju u rat. Rat je najveće ograničavanje individualne slobode u cilju zaštite prava veće skupine ljudi, odnosno u cilju zaštite ili uspostavljanja nekoga poretka. Od njega teži napad na ljudsku slobodu predstavlja jedino kriminal i nasilje izvan zakona.

 

Možda je najbolja definicija slobode - sloboda ljuskog duha. Kod tako relativnog pojma, jasno je da će sloboda za različite ljude podrazumijevati različita stanja i osjećaje.

Politička sloboda jednog građanina sastoji se u onoj mirnoći duha koja potječe iz spoznaje svakog o svojoj sigurnosti. A da bi se ona posjedovala, nužno je da ustrojstvo društva bude takvo da se njime osigura građanima da se ne moraju bojati drugih građana.

Sloboda je pravo činiti sve što zakoni dopuštaju, ako bi i jedan građanin mogao činiti ono što oni zabranjuju ne bi bilo više slobode ni za koga, jer bi i drugi prisvojili istu vlast.

Jedino je mudrac slobodan.

Svi se pokoravamo zakonima da bi smo bili slobodni.

Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob.

Sloboda, slobodni um i nauka zavešće ih u takve prašume i dovesti pred takva čuda i nerješive tajne da će jedni od njih, nepokorni i svirepi, uništiti sami sebe, drugi - nepokorni, ali slabi, uništavaće jedni druge, a treći, koji ostanu, slabi i nesretni, dopuzaće do naših nogu i zavapiće: Da, vi ste bili u pravu, jedino ste vi znali njegovu tajnu, i mi se vraćamo vama, spasite nas od nas samih.

Čudna je to želja; tražiti vlast i izgubiti slobodu; ili: tražiti vlast nad drugima a izgubiti je nad samim sobom.

Slobodni ste ako vam je savjest čista.

Ovdje večina, tamo sloboda, ovdje učešće u državi, pa time možda i u većini, tamo sloboda od države; ovdje 'podanička sloboda', tamo ' građanska sloboda'; ovdje prava na političku slobodu koju država tek daje, tamo prirodne slobode u koje država ne dira...

Prirodno pravo je sloboda, a dalje određenje istog je jednakost pred zakonom.

Čovjek je rođen slobodan, a posvuda je u okovima.

Meni je draža opasna sloboda, nego mirno i sigurno ropstvo.

Novac koji čovjek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovjek trči, jeste oružje ropstva.

Odreći se slobode znači odreći se svog ljudskog dostojanstva, odreći se svojih ljudskih prava, pa čak se odreći i svojih obaveza.

Naći jednu formu udruživanja, koja zajedničkom snagom brani i štiti ličnost i dobra svakog člana, i kroz koju bi se svako, ujedinjen s ostalima, ipak pokoravao sam sebi i ostao isto toliko slobodan kao i prije.

Sloboda je dobro čije postojanje donosi malo zadovoljstva, ali njena odsutnost donosi mnogo bola.

Dok god sloboda ne zacvjeta u svim zemljama ne može uvenuti u jednoj.

Život u slobodi nije lak, a demokratija nikad nije potpuna.

Ali sad počinjem da shvatam koliko je sloboda nešto rudimentarno. Koja mi je sloboda ostavljena? Sloboda da jedem ili da idem gladan; da šutim ili brbljam sam sa sobom, da gruham u vrata ili da se derem.

Život bez slobode je kao tijelo bez duha. Sloboda bez misli je poput nakazna duha. Život, sloboda i misao jesu vječno Sveto trojstvo koje ne prolazi, niti iščezava.

Vjerujemo da je sreća plod slobode, a sloboda plod smjelosti.

Sloboda nije samo pravo. Sloboda je permanentan zadatak, stalan proces.

Sloboda je za jedno društvo ono što je zdravlje za pojedinca.

Čovjek bez razuma takođe je bez volje. Ko nema razuma, dade se zavesti, zaslijepeti i od drugih upotrijebiti kao sredstvo. Slobodan je i nezavisan samo onaj koji misli.

Sloboda nije vrijedna ako ne uključuje i slobodu da se griješi.