Sloboda - citati

Sloboda

Sloboda se odnosi, u općenitom smislu, na tvrdnju biti "slobodan" (neograničen, nezarobljen). Francuzi su ustanovili da je stanje slobode prirođeno čovjeku radi činjenice da posjeduje dušu i svijest, s dodatkom da svaki odnos s društvom podrazumijeva donekle gubitak slobode. No, ideal slobode pokretač je ljudske aktivnosti, dok društveno ograničavanje slobode pojedinca mora i može biti jedino dopušteno na sprječavanju gubitka sloboda drugih jedinki. Time se ostvaruje društvena ravnopravnost, socijalna država, ali postoji opasnost od gubljenja kriterija i individualizma, poput poznate uravnilovke u komunističkim državama.

 

Sloboda je često bila uzrok revolucijama. Biblija govori o tome da je Mojsije izbavio narod iz ropstva i odveo ga u Slobodu. U čuvenom govoru Martina Luthera Kinga "I Have A Dream", citirao je staru duhovnu pjesmu pjevanu od crnih američkih robova: "Napokon slobodni! Napokon slobodni! Hvala Bogu Svevišnjem napokon smo slobodni"! Sumerska klinasta riječ ama-gi, je najstariji pisani simbol koji predstavlja ideju slobode.

 

Vrlo često ostvarivanje slobode na nasilan način paradoksalno je s njezinom biti. Nasilje i fizički sukobi često prerastaju u rat. Rat je najveće ograničavanje individualne slobode u cilju zaštite prava veće skupine ljudi, odnosno u cilju zaštite ili uspostavljanja nekoga poretka. Od njega teži napad na ljudsku slobodu predstavlja jedino kriminal i nasilje izvan zakona.

 

Možda je najbolja definicija slobode - sloboda ljuskog duha. Kod tako relativnog pojma, jasno je da će sloboda za različite ljude podrazumijevati različita stanja i osjećaje.

Sretni robovi su najljući neprijatelji slobode.

Ako volite svoje neprijatelje, otkrit ćete da duboko u korijenima ljubavi leži snaga oslobođenja.

Mi iz iskustva znamo da tlačitelj nikada slobodnom voljom ne daje slobodu, dakle ona mora biti zahtjev potlačenih.

Nema slobode mišljenja. Ja mogu živjeti samo prema svojim mrtvima. Oni i moja zemlja mi naređuju određenu djelatnosti.

Sloboda za kojom tragamo je sloboda da koristimo naš vlastiti um i tijelo, da živimo svoj vlastiti život, umjesto život koji pripada sistemu uvjerenja.

Tuđa sloboda proširuje moju do beskonačnosti.

Sloboda? Živeći svoju bijedu možete biti nesretni ili sretni. U tom se izboru sastoji vaša sloboda. Slobodni ste svoju individualnost uvaliti u kotao mnoštva s osjećajem poraza ili euforije. Naš izbor jest euforija.

Slobodan je ko više nije pohlepan.

Sloboda je najljepsi ukras čovjeka.

Srest ćeš ljude koji se daju raskomadati zbog slobode, podnose mučenja, čak prihvataju i smrt. I ja se nadam da ćeš i ti biti jedan od tih ljudi. Ali, u iskom trenutku kad te budu razdirali za slobodu, otkrit ćeš da ona ne posotji, da je u najgorem slučaju postojala samo ukoliko si je tražilo: kao san, kao ideja rođenja u sjećanju na tvoj život prije rođenja, kad si bilo slobodno jer si bilo samo.

Sloboda. Sloboda je biti jadno sam.

Tajna slobode počiva u hrabrosti.

Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da griješimo.

Izaći iz granica naše senzibilnosti i naše mentalne predodžbe te postići beskrajnu slobodu, takvo je značenje besmrtnosti.

Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čovjeka.

Ono što nam je potrebno da bismo bili slobodni jeste ljubav; ona ima snagu da s radošću nosi breme svijeta.

Znači ovako sloboda umire. S gromoglasnim pljeskom.

Sloboda i radost ne postoje izvan tebe. Reci da su u tebi i u tebi su. Reci da su tvoje - i tvoje su.

Sloboda je uvijek sloboda drugačijeg mišljenja.

Ideja slobode je bila zamijenjena idejom socijalnosti.

Ja sam, otkad znam za sebe, zaljubljena u slobodu. Slobodni sam strijelac cijelog života. Ništa nisam uradila protiv svoje duše. Nijedan kompromis. Ako sam postigla uspjeh i žrtvovala sam se, ostala sam bez djece. U mom hodanju uzbrdo nije bilo mjesta ni za šta drugo, osim glume.

Početak i kraj svake filozofije jest sloboda.

Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela.

Historija slobode je historija otpora. Historija slobode je historija ograničenja moći vlade.

Dok smo se morali boriti za slobodu, znali smo šta nam je cilj. Sad imamo slobodu i ne znamo više šta želimo.