Sloboda - citati

Sloboda

Sloboda se odnosi, u općenitom smislu, na tvrdnju biti "slobodan" (neograničen, nezarobljen). Francuzi su ustanovili da je stanje slobode prirođeno čovjeku radi činjenice da posjeduje dušu i svijest, s dodatkom da svaki odnos s društvom podrazumijeva donekle gubitak slobode. No, ideal slobode pokretač je ljudske aktivnosti, dok društveno ograničavanje slobode pojedinca mora i može biti jedino dopušteno na sprječavanju gubitka sloboda drugih jedinki. Time se ostvaruje društvena ravnopravnost, socijalna država, ali postoji opasnost od gubljenja kriterija i individualizma, poput poznate uravnilovke u komunističkim državama.

 

Sloboda je često bila uzrok revolucijama. Biblija govori o tome da je Mojsije izbavio narod iz ropstva i odveo ga u Slobodu. U čuvenom govoru Martina Luthera Kinga "I Have A Dream", citirao je staru duhovnu pjesmu pjevanu od crnih američkih robova: "Napokon slobodni! Napokon slobodni! Hvala Bogu Svevišnjem napokon smo slobodni"! Sumerska klinasta riječ ama-gi, je najstariji pisani simbol koji predstavlja ideju slobode.

 

Vrlo često ostvarivanje slobode na nasilan način paradoksalno je s njezinom biti. Nasilje i fizički sukobi često prerastaju u rat. Rat je najveće ograničavanje individualne slobode u cilju zaštite prava veće skupine ljudi, odnosno u cilju zaštite ili uspostavljanja nekoga poretka. Od njega teži napad na ljudsku slobodu predstavlja jedino kriminal i nasilje izvan zakona.

 

Možda je najbolja definicija slobode - sloboda ljuskog duha. Kod tako relativnog pojma, jasno je da će sloboda za različite ljude podrazumijevati različita stanja i osjećaje.

Tko u miru čeka oslobođenje taj uopće nikad nije osjetio pravu želju da se oslobodi. Taj nema snage ni volje da se oslobodi.

Vi imate vlast nad ljudima tako dugo dok im sve ne oduzmete. Ali kad opljačkate čovjeku sve što je imao, on više nije u vašoj vlasti. On je slobodan.

Onaj kome povjerite svoju tajnu postaje gospodar vaše slobode.