Život - citati

Immanuel Kant

Nije neophodno da čim živim, živim sretno, ali je neophodno da čim živim, živim časno.

Immanuel Kant

Dužnost prema samome sebi se sastoji u tome da čovjek očuva ljudsko dostojanstvo u vlastitoj ličnosti.

Immanuel Kant

Smrti se najmanje boje oni čiji život ima najveću vrijednost.

Leonardo da Vinci

Baš kao što hrabrost ugrožava život, isto tako ga strah štiti.

Baruch de Spinoza

Vidjesmo iz iskustva, da je mržnja prema narodima za Židove načelo održanja.

Benjamin Disraeli

Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali.

Bertrand Russell

Stvarni život je za većinu ljudi vječni kompromis između idealnog i mogućega.

Blaise Pascal

Znati ne znači biti. Naučeno morate pokušati prenijeti u svakodnevni život.

Misli anonimaca

Loše navike su poput udobnog kreveta - lako se ulazi, a teško izlazi.

Srećko Lazzari

Ako u životu nemaš cilj, bit ćeš sigurno meta.

Albert Schweitzer

Moj život je moja stvar.

Ta život je kratak ako ga čovjek upotrijebi za dobro, a dug ako zlo čini.

Henrik Ibsen

Jauk se čuje bez obzira da li tučeš ili tebe tuku.

Baltasar Gracian Morales

Razuman neka živi kako može a ne kako bi želio, i neka više cijeni ono što mu je sudbina dala nego ono što mu je uskratila.