Elbert Hubbard - citati

Genij može imati svoje granice, ali glupost nije tako hendikepirana.

Jedan stroj može zamijeniti 50 običnih radnika, ali nijedan stroj ne može zamijeniti jednog genijalca.

Ljubav koju dajemo jedina je ljubav koja nam ostaje.

Najveća pogreška koju možete počiniti u životu jest strahovati kako ćete neprestano griješiti.

Ne postoji poraz, izuzev prestanka pokušavanja. Nema poraza osim onoga u nama, nema nepremostive prepreke osim naše vlastite unutrašnje slabe namjere.

Prijatelj je onaj koji zna sve o tebi i pored toga te još uvijek cijeni.

Sreća u ovome životu ovisi manje o tome što vam se događa, a više o načinu na koji to prihvaćate.