Kineske poslovice - citati

Kineske poslovice

U prošlosti, Kinezi su imali običaj da okače poslovice na na obe strane glavnog ulaza kuće ili u hodniku.  Svrha, uglavnom, nije bila dekorativna, već ih je podsećala na nešto. Ta poruka ih je podsećala na to da ostanu pozitivni, na njihove pretke, njihova ponašanja ili greške koje su pravili u prošlosti.

 

Ova tradicija još uvek živi u nekim kineskim porodicama. Naravno, mnogi ih drže dekoracije radi  ili kao kolekciju poznatih kineskih umetnika.

 

Od starih kineskih poslovica može mnogo da se nauči i u savremenom svetu. Ne morate da kačite iste na ulazu kuće, ali trudite se da ih se pridržavate.

Od starih kineskih poslovica može mnogo da se nauči i u savremenom svetu. Ne morate da kačite iste na ulazu kuće, ali trudite se da ih se pridržavate.

Citirano sa: Kineske poslovice

Ljubav je poput rata, počneš kada hoćeš, a napuštaš kada moraš.

Ljubav je poput senke, ako joj okreneš leđa ona te prati, ukoliko trčiš za njom ona beži.

Ljudi uvek sve pokvare na samom pragu cilja. Da ne promašiš cilj u trenutku kada si mu blizu, budi oprezan na kraju, kao i na početku.

Lovci na jelene ne troše svoje strele na zečeve.

Mada se deset hiljada stvari uliva u more, ono nikada nije puno.

Mala kuća veliki mir.

Milost i nemilost su uzrok straha. Što cenimo i čega se plašimo u nama je samima.

Misao je slična kopanju bunara: voda je najprije mutna, ali se polako razbistri.

Mladost predlaže, starost odlaže, sredina izvršava.

Mnogo znati, znači prije vremena ostariti.

Može se biti skroman, a ne biti mudar, ali je nemoguće biti mudar, a ne biti skroman.

Možete nešto sakriti od ljudi, ali od duhova ne možete sakriti ništa.

Mudar čovek sam donosi odluke, slabić povlađuje javnom mnjenju.

Mudar čovek u ritama svetom hodi, ali u nedrima krije dragulj.

Mudar čovek zaboravlja sve osim svojih grešaka i svojih dobročinitelja.

Mudar čovek zaboravlja uvrede, kao što nezahvalnik zaboravlja dobročinstvo.

Najbliža srca nisu ona koja se dodiruju.

Najbolje su zatvorena ona vrata koja možemo ostaviti otvorena.

Najbolje vrijeme za sadnju drveća je bilo prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme je sada.

Najlepše ptice nalaze se u kavezu.

Najmanje želimo doznati one istine, koje bi nam donele najviše koristi.

Nasilan čove umreće nasilnom smrću. Ovo će biti suština učenja.

Ne boj se što je čovek star, već što je srce staro.

Ne boj se što je loše kazao, boj se što je loše uradio.

Ne budite lijeni jer je lijenost najveći neprijatelj kreposti.