Konfučije - citati

Konfučije

Konfučije ili Konfucije (tradicionalno: 28. 09. 551 - 04. 03. 479. pre nove ere) kineski filozof i socijalni reformator čija su učenja bila i ostala veoma značajna širom istočne Azije. Bio je jedan od prvih privatnih učitelja u kineskoj istoriji. Najznačajniji je njegov etički sistem vrednosti, koji je bio temelj kineske državnosti i socijalne misli tokom celog feudalnog perioda. Sa razvojem feudalizma tokom Han dinastije u Kini njegova je filozofija instrumentalizovana u cilju učvršćivanja carske vlasti.

 

Konfučijev otac, general Šu-lijang H' bio je poreklom iz plemićke porodice države Sung, koja se po padu države Sung u vreme Konfučijevog oca preselila u državu Lu. General Šu-lijang je imao 66 godina kada se Konfučije rodio, a njegova majka samo petnaest. Ovaj brak nije bio u skladu sa ritualnim propisima tog vremena, po kojima muškarac stariji od 63 godine nije više smeo da stupi u brak. Kada mu je otac umro, Konfučiju je bilo samo tri godine i samohrana majka ga je odgajila u siromaštvu.

 

Konfučije se u devetnaestoj godini oženio sa Ći Guan-š' i dobio sina kome je dao ime Li (šaran) a nadimak Bo-ji. Radio je kao činovnik u državi Lu, kao nadzornik kraljevskog blaga i kao nadzornik skladišta kraljevske robe, a proveo je neko vreme i na mestu ministra pravde, tj. vrhovnog sudije države Lu. Mesto ministra napustio je zbog neslaganja sa vladarem, i zbog toga kasnije nije mogao ponovo da napreduje u državnoj službi. U pedesetoj godini, zbog dvorskih spletki napušta u potpunosti državnu službu i kreće na putovanje po kineskim državama, podučavajući i obične ljude i vladare. Pred kraj života, vratio se u državu Lu, gde je nastavio da podučava mnogobrojne učenike. Umro je u 73. godini, 4. marta 479. godine pre nove ere.

Ako čovjek ne promisli o problemima koji su udaljeni, bit će pun briga kad mu se približe.

Ako ti sam ne voliš novac, daj ga lopovima i oni ti ga neće uzeti.

Ako želiš sebe uzdignuti, uzdigni druge.

Bolje imati dijamant sa nedostatkom, nego kamenčić bez njega.

Čitanje bez razmišljanja stvara nesretan duh, a razmišljanje bez čitanja stvara čovjeka neuravnoteženim.

Čovjek koji napravi grješku i ne ispravi je, pravi drugu grješku.

Čovjekova je priroda uvijek ista; ljude razdvajaju samo navike.

Čovjeku stoje na raspolaganju tri puta da dobro postupi: prvo, razmišljanjem što je najplemenitije; drugo, podržavanjem što je najlakše i treće, iskustvom, što je najgorčije.

Da bi doveli svijet u red, prvo moramo staviti svoj narod u red; a da bi doveli narod u red, prvo moramo dovesti obitelj u red; a da bi doveli obitelj u red, prvo moramo dovesti naš osobni život u red; prvo moramo naše srce postaviti pravilno.

Gdje god kreneš - idi svim svojim srcem.

Glazba vodi unutrašnjoj harmoniji.

Greške velikana su poput sunca i mjeseca. Oni imaju svoje greške i svi ih vide, kada se oni promijene svi ih prate u tome.

Human čovjek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovjek treba se odlikovati humanošću.

Ima ih što plaču što ruže imaju trnje. Ti se veseli što trnje ima ruže.

Još u mladosti trebaš odsjetiti štap na koji ćeš se oslanjati u starosti.

Kada radiš za drugoga, neka to bude sa istim ciljem kao kada bi to radio za samoga sebe.

Kada se srdžba raspali, misli o posljedicama.

Kako će drugima upravljati onaj koji ne zna upravljati sam sobom.

Lako je mrziti, a teško je voljeti. Na tome su utemeljene sve stvari. Sve dobre stvari su teške za ostvariti, a sve loše stvari su lake za ostvariti.

Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravdom.

Ljubaznost uzvratiti zlim, oznaka je zločinca

Ljudi mogu veličati istinu, istina ne može veličati ljude.

Možete ubiti generala jednoj vojsci, ali ne možete ubiti ambiciju u običnom čovjeku.

Mudar čovjek s podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede.

Mudrac se srami svojih pogrešaka, ali se ne srami popraviti ih.