Konfučije - citati

Konfučije

Konfučije ili Konfucije (tradicionalno: 28. 09. 551 - 04. 03. 479. pre nove ere) kineski filozof i socijalni reformator čija su učenja bila i ostala veoma značajna širom istočne Azije. Bio je jedan od prvih privatnih učitelja u kineskoj istoriji. Najznačajniji je njegov etički sistem vrednosti, koji je bio temelj kineske državnosti i socijalne misli tokom celog feudalnog perioda. Sa razvojem feudalizma tokom Han dinastije u Kini njegova je filozofija instrumentalizovana u cilju učvršćivanja carske vlasti.

 

Konfučijev otac, general Šu-lijang H' bio je poreklom iz plemićke porodice države Sung, koja se po padu države Sung u vreme Konfučijevog oca preselila u državu Lu. General Šu-lijang je imao 66 godina kada se Konfučije rodio, a njegova majka samo petnaest. Ovaj brak nije bio u skladu sa ritualnim propisima tog vremena, po kojima muškarac stariji od 63 godine nije više smeo da stupi u brak. Kada mu je otac umro, Konfučiju je bilo samo tri godine i samohrana majka ga je odgajila u siromaštvu.

 

Konfučije se u devetnaestoj godini oženio sa Ći Guan-š' i dobio sina kome je dao ime Li (šaran) a nadimak Bo-ji. Radio je kao činovnik u državi Lu, kao nadzornik kraljevskog blaga i kao nadzornik skladišta kraljevske robe, a proveo je neko vreme i na mestu ministra pravde, tj. vrhovnog sudije države Lu. Mesto ministra napustio je zbog neslaganja sa vladarem, i zbog toga kasnije nije mogao ponovo da napreduje u državnoj službi. U pedesetoj godini, zbog dvorskih spletki napušta u potpunosti državnu službu i kreće na putovanje po kineskim državama, podučavajući i obične ljude i vladare. Pred kraj života, vratio se u državu Lu, gde je nastavio da podučava mnogobrojne učenike. Umro je u 73. godini, 4. marta 479. godine pre nove ere.

Mudrac smatra da mu je vrlina jedina nagrada.

Najteže je imati posla sa ženama i malim ljudima. Ako im se približiš, prestaju biti čedni, ako ih držiš podalje od sebe, postaju kivni.

Nas koji smo jednom poljem slave prošli, bilo je mnogo, pa što je ostalo? Tek humak zemlje, na kojem se žari crveni korov svako proljeće.

Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo.

Nasilničke vlade se treba više bojati od tigra.

Ne budi nesretan što u ovome svijetu niko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi mi trebali znati za tebe? A kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe.

Ne čini istina čovjeka velikim, nego obratno, čovjek čini istinu velikom.

Ne možeš otvoriti nijednu knjigu, a da nešto ne naučiš.

Nemoj misliti da si veliki čovjek zato što ti je sjena velika kad se sunce rađa.

Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ.

Nije mi žao što me ljudi ne poznaju, već što ja njih ne poznajem.

Nikad ne stupaj u prijateljstvo sa čovjekom koji nije bolji od tebe samoga.

Nikada ne čini drugome ono, što ne bi želio da drugi učini tebi.

Onaj koji uči bez razmišljanja je izgubljen. Onaj koji razmišlja bez učenja je u velikoj opasnosti.

Onaj tko je ujutru shvatio istinu, uveče može umrijeti.

Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovjek to traži kod drugih.

Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime.

Oprezni rijetko griješe.

Plemenit je čovjek spreman na pomirenje ali se ne ponižava. Hulja se ponižava ali nije spreman na pomirenje.

Pretjerati je isto tako loše kao i ne učiniti dovoljno.

Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lijepo vrijeme, ali ni jednog ako je ružno.

Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.

Reci mi i zaboravit ću. Pokaži mi i možda ću zapamtiti. Uključi me i razumjeti ću.

Samo istinski čovjek zna kako se vole i kako se mrze ljudi.

Samo ljudi najuzvišenijeg i najnižeg karaktera se ne mijenjaju.