Latinske poslovice - citati

A capillis usque ad ungues – Od kose do nokata (Od glave do pete)

A fortiori – S jačim razlogom (tim pre)

A limine – S praga (odmah, na samom početku)

A posteriori (ratione quam expertientia) – Po onom što dolazi kanije (zavisno od iskustva)

A priori – Unapred (nezavisno od iskustva)

A verbis ad verbera – Sa reči na batine (Ko neće milom mora silom)

Ab absurdo – Besmislica

Ab alio ammentatas hastas torquere - Od drugog očekuj ono što budeš drugom činio

Ab assuetis non fit passio – Čoveka ne uzbuđuje ono što je često

Ab intestato – Bez testamenta

Ab ore ad aureum – Iz usta u uvo (nešto strogo poverljivo)

Ab urbe condita – Od osnivanja grada

Abducet praedam qui oceurrit prior – Plen će odneti ko prvi dođe

Absit omen – Ne mislim ništa ružno

Accedo nemini – Ne slažem se ni s kim

Accipe pileum pro corona – Uzmi ono što je tvoje, drugome daj njegovo

Acta est fabula – Predstava je završena (Po Svetoniju poslednje reči imperatora Avgusta)

Acti labores iucundi (sunt) – Svršeni poslovi su prijatni

Ad acta – U aktima (bačeno u zaborav)

Ad augusta per angusta – Kroz teškoće do uzvišenosti

Ad exemplum – Na primer (kao primer)

Ad fores fortuna venit cum propitia est – Kad je sreća naklonjena ona dolazi na vrata

Ad hoc – Za ovu priliku (u tu svrhu)

Ad infinitum – U beskraj (u beskonačnost)

Ad interim – U međuvremenu (privremeno)