Latinske poslovice - citati

Assueta relinquere durum – Teško je ostaviti stare navike

Audaces fortuna iuvat – Odvažnima pomaže sreća

Audiatur et altera pars! – Neka se čuje i druga strana!

Aurea mediocritas – Zlatna sredina

Aurea ne credas quaecumque nitescere cernis – Nije zlato sve što sija

Auribus frequentius quam lingua utere – Češće uoptrebi uši nego jezik

Aurora Musis amica (est) – Zora je prijateljica muza (jutro je pametnije od večeri)

Aut Cesar aut nihil – Ili Cezar ili ništa

Aut non tentaris, aut perfice! – Ili ne počinji stvar, ili je dovrši

Auxilia humilia consensus facit – Slabu vojsku sloga čini snažnom

Beatius est dare quam accipere – Bolje je deliti nego prositi

Beatus homo qui invenit sapientim – Blago čoveku koji nađe mudrost

Beatus non est qui habet quae cupit, sed qui non cupit quae non habet – Nije srećan onaj ko ima šta želi, nego onaj koji ne želi šta nema

Bis miserum est fuisse felicem – Dvostruko je nesrećan onaj koji je bio srećan

Bona fide – Dobronamerno

Bonis auspiciis – Srećno

Bonos corrumpunt mores congressus mali – Rđavo društvo kvari dobre običaje

Bonum vinum laetificat cor hominis – Dobro vino veseli srce čoveku

Caecorum in patria luscus rex est – U zemlji slepaca kralj je jednook

Calamitas nulla sola – Nijedna sreća ne dolazi sama

Caligat in sole – Slep je na suncu (slep je i pored očiju)

Canis sine dentibus non latrat – Pas bez zuba ne laje

Cantare surdo – Pevati gluvom (činiti nešto besmisleno)

Cantero vectum post mulum conscendere – Sjahati s konja na magarca

Cantilenam eandem canere – Pevati istu pemu