Narodne poslovice - citati

Čak i kada spavaju na istom jastuku, muž i žena različito sanjanju.