Plinije Mlađi - citati

Nijedna knjiga nije tako loša, da ne bi za nešto bila korisna