Rabindrant Tagore - citati

Rabindrant Tagore

Rabindrant Tagore (Rabindranath Thakkur, 1861 - 1941), indijski pesnik i filozof; pisao pesme, drame, romane, pripovetke i dr. Rođen u Kalkuti; poreklom je iz brahmanske porodice; studirao je u Engleskoj. Na svom imanju u Santiniketanu kod Bolpura. osnovao je visoku školu za etičko vaspitanje Višva - Bharati. Pisao je na bengalskom. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost (1913. godine).

 

Najpoznatija dela - knjige pesama, Gradinar, Gitanđžali, Zlatni čamac; romani: Brodolom, Dom i svet; drame: Kralj i kraljica, Kralj, Vodopad i dr.

Lirika u raznorodnom stvaralaštvu Rabindranata Tagore zauzima najistaknutije mesto. Tagorini stihovi prožeti idejama sveopšte ljubavi i "mističnog jedinstva čoveka i svemira" sugestivni su i estetski relevantni. Tematsko - motivski razuđena, pesničkim postupkom celovita, Gradinar je jedna od najboljih Tagorinih knjiga pesama. To je knjiga ljubavi - prema ženi, zemlji, prema čojvcku i svetu uopšte.

Ako zatvorite vrata svim manama, i istina će ostati vani.

Bistra rijeka razuma ne gubi svoju putanju u suhom pijesku navika.

Civilizaciju ne smijemo suditi i cijeniti na temelju toga koliku je moć ostvarila, već po tome koliko je u svojim zakonima i djelima izrazila ljubav prema čovjeku.

Čovjek je od oružja učinio svog boga. I kad oružje pobjedi, čovjek će ostati poražen.

Cvijet sa tugom gubi latice, ali umjesto njih s radošću očekuje plod.

Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da griješimo.

Izaći iz granica naše senzibilnosti i naše mentalne predodžbe te postići beskrajnu slobodu, takvo je značenje besmrtnosti.

Kad postane životinja, čovjek je gori od životinje.

Mala istina nosi u sebi jasne vrijednosti; velika istina nosi u sebi veliku šutnju.

Mali pupoljak rastvara latice govoreći: O dragi svijete, nemoj uvenuti!

Muškarci znaju samo da misle. A žene imaju svoj način da razumiju, a ne misle.

Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo.

Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.

Nesavršenstvo nije negacija savršenstva; konačnost ne poriče beskonačnost. To se samo cjelina iskazuje u dijelovima, to se beskraj otkriva u granicama.

Nijedan narod ne može se spasiti sam odvajajući se od drugih. Ili se spašavajmo zajedno, ili zajedno propadnimo.

Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čovjeka.

Oni koji uče, ali ne primjenjuju svoju nauku slični su seljaku koji ore, a ne sije.

Ono što nam je potrebno da bismo bili slobodni jeste ljubav; ona ima snagu da s radošću nosi breme svijeta.

Pitagoru smatram velikim učiteljem i duhovnim vođom.

Rijeka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same.

Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, pa ma koliko patnje iz toga proizašlo.

Spavao sam i sanjao da je život radost. Probudio sam se i otkrio da je život služenje. Dao sam se na služenje i spoznao da je služenje radost.

Svijete, kad umrem, sačuvaj u svojoj tišini samo jednu riječ za mene: Volio sam.

U ljubavi nestaju sve životne suprotnosti.

Velika srca vole, mala traže da budu voljena.