Robert Venturi - citati

Savršena simetrija je bolest uma.