Safvet - beg Bašagić - citati

Knjiga je života uzvišeno štivo, ko se našao da je, kako treba, shvati?