Sokrat - citati

Sokrat

Sokrat (4. juni, 470-399. p.n.e.) je bio grčki (atinski) filozof i jedan od najbitnijih simbola zapadne filozofske tradicije. Sokrat je mišljenje iznosio u razgovorima sa omladinom na Atenskim trgovima. Nije bio sofista - kritikuje njihov skepticizam.

 

Njegov najveći doprinos zapadnjačkoj misli su njegovi dijalozi, koje je puno koristio u istraživanju moralnih koncepta i prvi put su opisani u Platonovim dijalozima. Radi toga, Sokrat se smatra ocem i osnivačem etike ili moralne filozofije, i filozofije uopće. Aristotel je Sokrata proglasio pronalazačem metode definicije i indukcije, koje je on vidio kao esencijalne u naučnim metodama. Međutim, čudno, Aristotel je tvrdio da ova metoda nije pogodna za etiku.

 

Sokrat je živio na prijelazu sa vrhunca Atenske imperije do njenog pada nakon poraza protiv Sparte i njenih saveznika u Peloponeskom ratu. U tom vremenu kada se Atina oporavljala od ponižavajućeg poraza, Atenski javni sud je izabrao tri vodeće javne ličnosti da sude Sokratu za navodno nepoštovanje državnih bogova i za to što je iskvario Atensku omladinu. Proglasili su ga krivim, i osudili da ispije otrov.

Ako slijediš bilo koji duhovni put na kraju ćeš ipak dosegnuti ciljeve koji su unaprijed zacrtani od njihovih osnivača. Ali, to još ne znači da si dosegnuo sebe. Da bi dosegnuo sebe moraš slijediti sebe.

Bolje je činiti malo – a dobro, nego mnogo – a loše.

Bolje je znati malo a korisno, nego mnogo a nekorisno.

Brak je nešto zašto se čovek uvek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi.

Iskustvo je najbolja škola, samo je školarina vrlo skupa.

Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu pojedinačnih mišljenja.

Ja znam samo jedno, a to je da ništa ne znam. – Scio me nihil scire.

Jedina prava mudrost je u saznanju da ništa ne znaš.

Knjige su hladni, ali pouzdani prijatelji.

Ljenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje.

Ljudi nisu namjerno zli, nego iz neznanja. Treba znati šta je dobro da bi dobro činili.

Medju prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći.

Među prijateljima treba voljeti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći.

Mladi ljudi koji žele da se uzmu naliče na ribice koje se igraju pred ribarskom mrežom: sve žure i guraju se da uđu unutra, dok se nesrećnice koje su već unutra uzalud muče da izađu napolje.

Najveća je sreća – ne roditi se.

Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše; Drugim riječima, napredak naših duhovnih i moralnih moći. Da svakim danom sve više prosvećujemo svoj duh i svakim danom se osjećamo sve više slobodnim i boljim.

Ne traži razgovor s mrtvacom, a ni dobročinstvo od škrtca.

Ne živi se da se jede već se jede da se živi.

Neistražen život nije vrijedan življenja.

Nije teško znati kako se nešto radi. Teško je samo to raditi.

Samo dobar čovjek može biti trajno sretan, dok hrđav mora biti nesretan.

Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.

Tjelesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem.

Treba više strahovati od ljubavi žene nego od mržnje muškarca.

Znam da ništa ne znam.