Toma Akvinski - citati

Bojim se čovjeka koji je pročitao samo jednu knjigu.